A ragasztószalag specialista!

Telefon:

+36 1 320 3641, +36 1 330 7257

Hétfő - Csütörtök, Péntek

08:30-15:30, 8:30-13:30

E-mail

sales@elmatit.hu

GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Az Elmatit Kereskedelmi Kft. kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére. A tudomásunkra jutó valamennyi személyes adatot bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük. Adatkezelési tevékenységeink önkéntes hozzájárulásokon alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részét jogszabályi megkötések alapján kezeljük vagy tároljuk.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Név: Elmatit Kft.
Adószám: 10325029-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 064445
Cím: 1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/C
Telefon: +36 1 320 3641
Fax: +36 1 320 0096
Emailsales@elmatit.hu
Honlapwww.elmatit.hu

Adatkezelések

Értékesítés

A kezelt adatok köre
Értékesítési rendszerünk személyes adatokat az ajánlati, rendelési, értékesítésifolyamatokhoz szükséges mértékben tárol. A személyes vagy webes ajánlatkérés, vásárlás eredményeképpen az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, cím, telefonszám, mobilszám, fax, e-mail cím.
Az adatkezelés célja
A megadott adatokat az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások érdekében (ajánlat, rendelés, vásárlás) kezeljük, ezeket a az általános üzleti ügymenethez szükséges ügyintézésre használjuk.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatás igénybe vevő önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások , valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a számviteli bizonylatokon szereplő adatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C törvény előírásai.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.
A honlap használata során alkalmazott sütik (cookie)
Az Elmatit Kft honlapjának (www.elmatit.hu) használata során a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a technikai üzemeltetés érdekében a honlap úgynevezett sütiket helyezhet el a számítógépén, amelyek – az Ön hozzájárulása esetén – különböző technikai információkat továbbítanak az Elmatit Kft. részére. Ezen technikai információk nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. Az alkalmazott sütik az Ön hozzájárulása esetén az alábbi körben biztosítanak információkat a honlap üzemeltetéséhez: A sütik elutasításával a honlap bizonyos funkciói illetve kényelmi szolgáltatások technikai akadályok miatt nem teljes körűen biztosítottak. A sütik kezelését lehetősége van saját böngészőjének beállításainál is módosítani.

Termék információk

A kezelt adatok köre
A termék információs kérdéssel hozzánk forduló vagy általunk felkeresett partnereink megkeresései kapcsán a következő személyes adatokat tároljuk: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés célja
Termékeink megismertetése, forgalmazása során a kapcsolattartáshoz és az információ nyújtáshoz közvetlenül szükséges adatokat rögzítjük. Az adatokat minőségbiztosítási okokból elemezzük.
Az adatkezelés jogalapja
Az információt kérő / igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.

Levelezések

Az Elmatit Kft. a hozzá beérkezett e-maileket legfeljebb 10 évig tárolja.

Jelentkezések álláshirdetésre

A hozzánk beérkezett jelentkezéseket a kiválasztási folyamat során, és az azt követő egy évig tároljuk.

Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

Az Elmatit Kft kiemelten ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. A személyes adatokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem értékesítjük és nem adjuk át, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően elő nem írja. Jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatás esetén személyes adat kizárólag a hatóság által megjelölt jogszerű célból és csak a szükséges körben adható át a hatóság részére.
Az adatokat saját szervereinken és tárhelyszolgáltató áltat biztosított szervereken tároljuk. Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést megteszünk, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz kizárólag a jogosultak férhessenek hozzá, továbbá biztosítja az adatok sértetlenségét és megfelelő rendelkezésére állását. Ahogy eddig is – úgy ezután is: mindent megteszünk a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme érdekében.

Jogorvoslat

Az Elmatit Kft megadott elérhetőségein jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok módosítását, zárolását, törlését, valamint joga van az adatkezelési hozzájárulás visszavonására, ezeken az elérhetőségeken az adatkezeléssel kapcsolatban egyéb észrevételt tehet.
Ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Elmatit Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Elmatit Kft, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi, joga van tiltakozni az adatkezelőnél.
Az adatvédelemmel kapcsolatban eljuttatott kéréseket, észrevételeket 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben 15 napon belül nem adunk tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntéssel Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Adatfeldolgozók

BC.HU Kft      Az Elmatit Kft honlap és levelezési adatainak tárhely biztosítója
1155 Bp, Wysocki u. 3.

GLS Hungary Kft        Termékek kiszállításával megbízott fuvarozó
2351 Alsónémedi. Európa u. 2.

Englmayer Hungária Kft
Termékek kiszállításával megbízott fuvarozó
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 16,

SQL 2000 Kft      Értékesítési rendszer fejlesztője
1158 Bp, Klebelsberg Kuno utca 35.

Budapest, 2018 május 23.

Keressen minket bizalommal

Bízunk benne, hogy mielőbb partnerek lehetünk.

Telefon

+36 1 320 3641

E-mail

sales@elmatit.hu

Akció a készlet erejéig!